[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LiS-styret] Re: Commercial involvement of SLX Debian Labs in Debian Edu marketonsdag 28. juli 2004, 18:50, skrev Morten Ingebrigtsen:
> Hva er/blir SLX D.L. politikk på dette området?

Den samme som den har vært hele tiden: 

http://developer.skolelinux.no/info/prosjektet/referater/troverdig_org.txt

- KnutReply to: