[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: philips ed16 external dvd-rw debianda çalıştı ammaaaa...Cts, 2005-07-23 tarihinde 18:36 +0300 saatinde, mehmet turkoglu yazdı:
> Aklıma bişey takıldı. Bu fstab'ın içinde olmadığı halde dosya
> sistemlerini otomatik olarak mount eden hangi uygulama?

gnome-volume-manager


-- 
Erçin EKER
UIN:82166128
jabber:ercineker@jabber.org


 .''`.
: :' :  Born to use Debian.
`. `'   GPG KeyID: 3DD6DF91
  `-    Fingerpring: BA95 1DDD 8961 665B 8536 B942 8D43 3EF0 3DD6 DF91

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: