[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: philips ed16 external dvd-rw debianda çalıştı ammaaaa..."#mount /media/cdrecorder/
mount: /media/cdrecorder  /etc/fstab ya da /etc/mtab içinde bulunamıyor"

/etc/fstab içinde öyle bişey yok. fstabın içinde olmadan nasıl mount ediyor ben de anlayabilmiş değilim. /etc/fstab'ım şu şekilde:
"/etc/fstab: static file system information.
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
proc            /proc           proc    defaults        0       0
/dev/hda7       /               ext3    defaults,errors=remount-ro 0       1
/dev/hda5       /home           ext3    defaults        0       2
/dev/hda6       none            swap    sw              0       0
/dev/hdb        /media/cdrom0   iso9660 ro,user,noauto  0       0
/dev/fd0        /media/floppy0  auto    rw,user,noauto  0       0
/dev/hda1       /windows        vfat    defaults,umask=000      0     
"
Eğer doğru tahmin ediyor isem burada mount işleminin yapan şey gnome masaüstü ortamı. Neden diye soracak olursanız çünkü benim kendini "usb mass storage" olarak gösteren bir dijital kameram var. Kde de iken bunu görmesi için fstab da tanımlama yapmam gerekirken gnome da direk tanıyor masaüstüne kısayolunu koyuveriyor.
On 7/23/05, özgür x <xozgurx@gmail.com> wrote:
Normalde  kendisi otomatik  olarak /media/cdrecorder altına mount ediyor ise
/etc/fstab dosyasın da bu aygıt  tanımlıdır.
fstab dosyasında aygıt dosyaları ve bu aygıt dosyalarının bağlanacağı
dizinler belirtilir.
Herhangibi bir aygıt fstab dosyasında tanımlı ise sadece bu aygıtın
bağlanacağı dizini
yazarakta aygıtı  sisteme bağlayabilirsiniz.

mount   /media/cdrecorder
Bu komutu işletince aygıtın sisteme bağlanması lazım.

Ama şunu da belirteyim daha önce hiç usb dvd-rw  kullanmadığım için
farklı bir durum da söz konusu olabilir.--
Mehmet Recep Türkoğlu
İTÜ Maden Müh.
jabber: turkoglu@jabber.org
msn: turkoglu1983@hotmail.com
turkoglu@itumaden.com
Reply to: