[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: philips ed16 external dvd-rw debianda çalıştı ammaaaa...Aklıma bişey takıldı. Bu fstab'ın içinde olmadığı halde dosya sistemlerini otomatik olarak mount eden hangi uygulama?

On 7/23/05, özgür x < xozgurx@gmail.com> wrote:
On 7/23/05, özgür x < xozgurx@gmail.com> wrote:
> >/dev/scd0 on /media/cdrecorder type iso9660
> (ro,noexec,nosuid,nodev,uid=1000,gid=1000)
> bunu /etc/fstab dosyasına şu formatta ekleyebilirsin:
>
> /dev/scd0  /media/cdrecorder iso9660
> ro,noexec,nosuid,nodev,uid=1000,gid=1000   0 0
>
mail de iki satır olarak çıkmış
/dev/scd0  /media/cdrecorder iso9660
ro,noexec,nosuid,nodev,uid=1000,gid=1000   0 0
bu ifade tek satıra yazılıcak--
Mehmet Recep Türkoğlu
İTÜ Maden Müh.
jabber: turkoglu@jabber.org
msn: turkoglu1983@hotmail.com
turkoglu@itumaden.com
Reply to: