[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: philips ed16 external dvd-rw debianda çalıştı ammaaaa...şimdi oldu çok saol
/dev/scd0 on /media/cdrecorder type iso9660 (ro,noexec,nosuid,nodev,uid=1000,gid=1000)


On 7/23/05, özgür x <xozgurx@gmail.com> wrote:
>  Zaten asıl mesele recorderın yerini bilmemem. Onu nereden öğrenebilrim?
> dediğiniz gibi hdb benim normal dvd okuyucunun driver'ı
Gnome otomatik mount ettikten sonra konsolda
mount
komutunu verirsen, o an bağlı olan aygıt dosyalarını görebilirsin--
Mehmet Recep Türkoğlu
İTÜ Maden Müh.
jabber: turkoglu@jabber.org
msn: turkoglu1983@hotmail.com
turkoglu@itumaden.com
Reply to: