[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: philips ed16 external dvd-rw debianda çalıştı ammaaaa...Normalde  kendisi otomatik  olarak /media/cdrecorder altına mount ediyor ise 
/etc/fstab dosyasın da bu aygıt  tanımlıdır. 
fstab dosyasında aygıt dosyaları ve bu aygıt dosyalarının bağlanacağı
dizinler belirtilir.
Herhangibi bir aygıt fstab dosyasında tanımlı ise sadece bu aygıtın
bağlanacağı dizini
yazarakta aygıtı  sisteme bağlayabilirsiniz.

mount   /media/cdrecorder 
Bu komutu işletince aygıtın sisteme bağlanması lazım.

Ama şunu da belirteyim daha önce hiç usb dvd-rw  kullanmadığım için
farklı bir durum da söz konusu olabilir.

Reply to: