[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Swap ?Nu fick jag en idé till semi-dynamisk swap.

En swapfil behöver inte vara en partition, utan kan vara en fil i filsystemet (om än med lite mer overhead pga fs-indirection).

Man skulle därför kunna ha en daemon som övervakar ledigt fysiskt RAM, och när det återstår säg 10% så skapas en swapfil, typ
dd if=/dev/zero of=/.swap.1 bs=1M count=1000
mkswap /.swap.1
swapon /.swap.1

Behövs mer minne skapas /.swap.2 osv, och frigörs minne så körs swapoff + rm på respektive swapfil.

Up for grabs! :)

/Stefan


On 14/04/15 18:22, Mateusz Mojsiejuk wrote:
Swap är också minne och kan precis som ram ta slut. Så slutresultatet
blir precis samma sak.
Den enda skillnaden är att det sker senare om du har swap utöver dina
16 gig ram.

Har du dock 16 gig ram och minnet börjar ta slut, så är det troligtvis
något du k;r som läcker minne. Så swappen kommer inte att rädda dig

~M


2015-04-14 18:02 GMT+02:00 <roger@steneteg.org <mailto:roger@steneteg.org>>:

  Att skippa swap helt är ju sällan en bra idé, om minnet skulle börja
  ta slut så har ju OS:et inget val än att börja döda processer för
  att frigöra minne.

  Dock behöver man ju inte gå på den gamla traditionen av att ha 1.5 *
  RAMet i swap såvida man inte har speciella behov för det.

  Och som wikin du hittade sa så behövs ju swap för att kunna
  hibernata datorn.

  Sen kan man ju konfigurera Linux att försöka swappa så lite som
  möjigt genom att lägga in

   vm.swappiness = 1

  i /etc/sysctl.conf om man vill undvika swappning.

  On 2015-04-14 17:35, Rolf Edlund wrote:

    Har en liten fundering när det gäller hur mycket/lite ram minne man
    måste ha, för att kunna skippa en Swap partition helt ?

    Såg på en wik sidai, att bara man har minnst 2 GB minne, så kan man
    skippa swap helt och hållet. Men det tycker jag låter väldigt lite ?

    "Most modern desktops with an excess of 2 Gigs of memory rarely use
    swap at all. The notable exception is systems which make use of the
    hibernate.feature."

    Men skulle man någongång behöva, så kan man ju alltid skapa en
    swap fil.  --
  To UNSUBSCRIBE, email to
  debian-user-swedish-REQUEST@__lists.debian.org
  <mailto:debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org>
  with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
  listmaster@lists.debian.org <mailto:listmaster@lists.debian.org>
  Archive:
  https://lists.debian.org/__c46752c551400e82821b9f1a1f7a6f__32@steneteg.org
  <[🔎] c46752c551400e82821b9f1a1f7a6f32@steneteg.org">https://lists.debian.org/[🔎] c46752c551400e82821b9f1a1f7a6f32@steneteg.org>
Reply to: