[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Swap ?On Tue, 2015-04-14 at 17:35 +0200, Rolf Edlund wrote:
> Har en liten fundering när det gäller hur mycket/lite ram minne man
> måste ha, för att kunna skippa en Swap partition helt ?
> 
> Såg på en wik sidai, att bara man har minnst 2 GB minne, så kan man
> skippa swap helt och hållet. Men det tycker jag låter väldigt lite ?
> 
> "Most modern desktops with an excess of 2 Gigs of memory rarely use
> swap at all. The notable exception is systems which make use of the
> hibernate.feature."
> 
> Men skulle man någongång behöva, så kan man ju alltid skapa en swap fil.

Det beror helt och hållet på hur du använder systemet. 

Jag brukar resonera så här, har man 8-16GB RAM (eller mer) så vill jag
inte sitta och vänta på swappen, då ser jag hellre att OOM-dödaren
hoppar in direkt. 

Kör man däremot tunga jobb och faktiskt behöver swap är det enkelt att
skapa en swapfil och köra swapon.

En annan grej där du behöver swap, och helst lika mycket som RAM är om
du använder suspend to disk. Tyvärr behöver du en riktigt swappartition
då, och det är inte lika enkelt att skapa när det behövs. (Det är en
ganska irriterande begränsning i Linux tycker jag).

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 6FAB5CD5


Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: