[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Swap ?On Tue, 14 Apr 2015 18:22:35 +0200
Mateusz Mojsiejuk <mateusz@fishface.se> wrote:

> Swap är också minne och kan precis som ram ta slut. Så slutresultatet
> blir precis samma sak.
> Den enda skillnaden är att det sker  senare om du har swap utöver
> dina 16 gig ram.
> 
> Har du dock 16 gig ram och minnet börjar ta slut, så är det troligtvis
> något du k;r som läcker minne. Så swappen kommer inte att rädda dig
> 
> ~M
> 
> 

Innan jag bestämde för 0G swap jämförde jag start från hibernate med
start från reset.

/Janne


Reply to: