[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Swap ?Swap är också minne och kan precis som ram ta slut. Så slutresultatet blir precis samma sak. 
Den enda skillnaden är att det sker  senare om du har swap utöver dina 16 gig ram.

Har du dock 16 gig ram och minnet börjar ta slut, så är det troligtvis något du k;r som läcker minne. Så swappen kommer inte att rädda dig

~M


2015-04-14 18:02 GMT+02:00 <roger@steneteg.org>:
Att skippa swap helt är ju sällan en bra idé, om minnet skulle börja ta slut så har ju OS:et inget val än att börja döda processer för att frigöra minne.

Dock behöver man ju inte gå på den gamla traditionen av att ha 1.5 * RAMet i swap såvida man inte har speciella behov för det.

Och som wikin du hittade sa så behövs ju swap för att kunna hibernata datorn.

Sen kan man ju konfigurera Linux att försöka swappa så lite som möjigt genom att lägga in

 vm.swappiness = 1

i /etc/sysctl.conf om man vill undvika swappning.

On 2015-04-14 17:35, Rolf Edlund wrote:
Har en liten fundering när det gäller hur mycket/lite ram minne man
måste ha, för att kunna skippa en Swap partition helt ?

Såg på en wik sidai, att bara man har minnst 2 GB minne, så kan man
skippa swap helt och hållet. Men det tycker jag låter väldigt lite ?

"Most modern desktops with an excess of 2 Gigs of memory rarely use
swap at all. The notable exception is systems which make use of the
hibernate.feature."

Men skulle man någongång behöva, så kan man ju alltid skapa en swap fil.


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: [🔎] c46752c551400e82821b9f1a1f7a6f32@steneteg.org" target="_blank">https://lists.debian.org/c46752c551400e82821b9f1a1f7a6f32@steneteg.orgReply to: