[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian 8 releaseDen 2015-04-05 12:08, Andreas Ronnquist skrev:

Ifyllt. Jag kan den 25:e och några andra datum - Angående 11:e tycker
jag ju att det skulle kännas lite märkligt att fira utgåvan innan den
verkligen har hänt ... :)

Ok, om det är det som mötet ska handla om, så håller jag helt med dig. ;)

Och angående plats så är det väl mest logiskt att välja platsen där vi
kan minimera antalet som måste resa långt - och med det i åtanke så
lutar det ju mot Göteborg...

Som sagt. Det funkar för mig.

Också - angående det - jag kör, så jag kan ordna samåkning om det
skulle bli norrut (Jag bor ju i Halmstad, och kan skulle exempelvis
kunna plocka upp folk på vägen till Göteborg så vi kan dela på
resekostnader).

Har du plats för lilla mig, så åker jag gärna med dig. Så länge dagen för mötet funkar för mig.

(Jag toppostar eftersom jag svarar på en toppostning)

( Jag gör något mitt emellan :)

--
/Rolf


Reply to: