[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian 8 releaseOn Sat, 2015-04-04 at 18:13 +0200, Rolf Edlund wrote:
> Ni som är intresserade av att träffa andra Debian användare nere i södra 
> delen av vårat land. Skriv gärna en rad i listan. Så vi vet hur många 
> som kan tänkas dyka upp på våran inofficiella Debian träff.

Jag bor i södra delen av landsändan så jag kan också vara intresserad av
en träff. Speciellt om det blir keysigning. 

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 6FAB5CD5


Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: