[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian 8 releaseOn Fri, 03 Apr 2015 16:10:54 +0200,
Rolf Edlund<rolfewise@gmail.com> wrote:

>Den 2015-04-03 15:40, Roger Steneteg skrev:
>> låter intressant
>>
>> Jag bor i göteborg.
>>
>> On April 3, 2015 3:35:22 PM CEST, Rolf Edlund <rolfewise@gmail.com>
>> wrote:
-------------- 8< --------------
>>
>>     Är det några fler som skulle haka på, som oxå bor i södra delen
>> av Sverige ?
>
>Då skulle vi iaf vara tre. Men några fler tycker jag vi borde kunna
>skrapa ihop, som bor här nere på söderns framsida. Andra är självklart
>oxå  välkommna.. :).
>
>Vad säger ni Andreas och Roger. Ska vi typ vänta minnst en vecka, innan
>vi bestämmer oss för var vi isf ska träffas ?
>
>För min del spelar inte Göteborg eller Halmstad någon roll. Eftersom
>jag har lika långt ( kort :) till bägge från Varberg.
>

Det tycker jag låter bra. I samband med detta kan jag förstås även
erbjuda signaturer av gpg-nycklar om det skulle vara någon som är
intresserad av detta. (Jag är Debianutvecklare). 

https://wiki.debian.org/Keysigning

mvh
-- Andreas Rönnquist
mailinglists@gusnan.se
gusnan@gusnan.se

Attachment: pgpAzDyD3WwNA.pgp
Description: OpenPGP digital signatur


Reply to: