[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: medlemmarusch! absolut inte!
vad har jonas hedman sagt.?
för om han är ej admin får han inte göra så
----- Original Message ----- From: "mattias" <mj@mjw.se>
To: <debian-user-swedish@lists.debian.org>
Sent: Friday, November 26, 2010 9:20 AM
Subject: Re: medlemmar


och det ger jonas hedman rätt att skälla ut medlemmar?
fre 2010-11-26 klockan 08:08 +0000 skrev Olof Johansson:
On 2010-11-26 08:59 +0100, Bardia Zakeri wrote:
> vad är de för nåt som du skickar
> ----- Original Message ----- From: "Olof Johansson" <olof@ethup.se>
> To: <debian-user-swedish@lists.debian.org>
> Sent: Friday, November 26, 2010 2:22 AM
> Subject: Re: medlemmar

Hej,

När vi ändå snuddar vid ämnet netikett.

1) Topposta inte.

    A: För att man normalt sett läser uppifrån och ner
    Q: Varför är topposting dåligt?

2) Ge lite kontext kring vad du skriver. Jag förstår verkligen inte vad
   du frågar efter.

3) Lokal kotym för debianlistor är att inte CC:a folk om de inte bett
   om det. Vet att det är annorlunda på andra listor...

Kanske punkt 2 är den punkt som är viktigast, och som en hel del borde
tänka på.
--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: http://lists.debian.org/1290759615.6691.1.camel@mjlReply to: