[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: medlemmar



On 2010-11-26 00:26, mattias wrote:
> När vi ändå klagar på hur medlemmar stavar etc
> hade vi inte en tomas holmgren här eller förväxlar ja denna lista med ubuntu-se?
> iaf så va det minsan ingen som klagade på hans stavning
> men mig ska det minnsan klagas på

Det är nog ubuntu-se, ja... 

-- 
Olof Johansson
    irc: zibri on Freenode/OFTC
    jabber: olof@ethup.se

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: