[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: medlemmarjag tycker de gör inte så mkt om någon bokstavglöms någongång eller så om man skriver förfort eller så jag är synskadad och använder bara talstöd och punkt använde förstoring tidigare men inte längre. så ibland om vissa tecken inte finns me blir de svårt när datorn läser mailet helt utan tecken och så kanske när ej är löpande ----- Original Message ----- From: "Martin Bagge / brother" <martin@bagge.nu>
To: <debian-user-swedish@lists.debian.org>
Sent: Friday, November 26, 2010 9:18 AM
Subject: Re: medlemmar


On Fri, 26 Nov 2010, Olof Johansson wrote:
1) Topposta inte.

Jag tycker att det kan finnas ett undantag här. Vi har två synskadade
medlemmar på listan. Om någon toppostar i ett svar till dem för att
underlätta för skärmläsare eller annat så ser jag det som en riktigt bra
anledning.

I övrigt tycker jag att det ska vara benhårt på korrekt citering.

--
/brother
http://martin.bagge.nu
Bruce Schneier is the ideal man. Alice loves him; Bob fears him; Charlie wants to be him.


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org Archive: alpine.DEB.2.00.1011260916480.1133@salyut.bsnet.se">http://lists.debian.org/alpine.DEB.2.00.1011260916480.1133@salyut.bsnet.se


Reply to: