[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: medlemmar
jo jag har inte klagagat på någon .
hller med
men
 
----- Original Message -----
To: mattias
Sent: Friday, November 26, 2010 9:55 AM
Subject: Re: medlemmar

Men jag och många med mig har inte något minne av någon som skällt ut medlemmar ej heller någon som påpekat det i och för sig korrekta i att det underlättat om man använder skiljetecken att förstå vad de andra menar och då kan det vara enklare att hjälpa varandra vilket ju är syftet med den här listan eller hur att dela upp texten i menings och sticken är inte bara något för den som skickar utan även ett problem för mottagarna speciellt om texten innehåller några felstavningar särskrivningar eller konstiga meningsbyggnader om mottagarna sedan har synsvårigheter eller lässvårigheter så blir det ju inte lättare att läsa om man dessutom som i detta fallet har massa bisatser så att skriva så att det blir lättläst för mottagarna har många fördelar som inte skall försummas eller hur men nog om detta

Eller hur?

Den 26 nov 2010 09.28, "mattias" <mj@mjw.se> skrev:

aa men just att skälla ut för lite avsaknad av skilljetecken>??
fre 2010-11-26 klockan 08:26 +0000 skrev Olof Johansson:

> On 2010-11-26 09:20 +0100, mattias wrote:
> > och det ger jonas hedman rätt att skälla ut medlemma...

To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe...

Archive: http://lists.debian.org/1290760072.6858.5.camel@mjl


Reply to: