[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Jag önskar större toleransHej!

 

Den här (och andra) mejlinglistor och forum drabbas ibland av medlemmars irritation över andras inlägg och frågor, baserat på hur de har formulerats. Jag har förståelse för detta, det händer mig också. Samtidigt kan jag inte låta bli att önska mig större tolerans för olikheter och svårigheter. VI har alla olika förutsättningar, eller hur?

 

Synsvårigheter har nämnts, som ett exempel på detta. Troligen har vi några medlemmar med dyslexi, kanske några med neuropsykiatriska diagnoser som asperger, autism eller ADHD. Några kanske har annat modersmål. Det finns säkert massor med tänkbara orsaker till att man har svårt att formulera sig tydligt.

 

Jag önskar att de som blir irriterade över lingvistiska brister kunde hålla detta för sig själva.

 

Listan är väl öppen för alla som har funderingar kring, frågor om och intresse för Debian? Eller är språklig briljans ett krav? I så fall vill i alla fall inte jag vara kvar.

 

Vad tycker ni andra?

 

Med vänlig hälsning / Martin Öjes


Reply to: