[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: medlemmaroch det ger jonas hedman rätt att skälla ut medlemmar?
fre 2010-11-26 klockan 08:08 +0000 skrev Olof Johansson:
> On 2010-11-26 08:59 +0100, Bardia Zakeri wrote:
> > vad är de för nåt som du skickar
> > ----- Original Message ----- From: "Olof Johansson" <olof@ethup.se>
> > To: <debian-user-swedish@lists.debian.org>
> > Sent: Friday, November 26, 2010 2:22 AM
> > Subject: Re: medlemmar
> 
> Hej,
> 
> När vi ändå snuddar vid ämnet netikett.
> 
> 1) Topposta inte.
> 
>     A: För att man normalt sett läser uppifrån och ner
>     Q: Varför är topposting dåligt?
> 
> 2) Ge lite kontext kring vad du skriver. Jag förstår verkligen inte vad
>    du frågar efter.
> 
> 3) Lokal kotym för debianlistor är att inte CC:a folk om de inte bett 
>    om det. Vet att det är annorlunda på andra listor...
> 
> Kanske punkt 2 är den punkt som är viktigast, och som en hel del borde
> tänka på.
> Reply to: