[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: medlemmarOn 2010-11-26 08:59 +0100, Bardia Zakeri wrote:
> vad är de för nåt som du skickar
> ----- Original Message ----- From: "Olof Johansson" <olof@ethup.se>
> To: <debian-user-swedish@lists.debian.org>
> Sent: Friday, November 26, 2010 2:22 AM
> Subject: Re: medlemmar

Hej,

När vi ändå snuddar vid ämnet netikett.

1) Topposta inte.

  A: För att man normalt sett läser uppifrån och ner
  Q: Varför är topposting dåligt?

2) Ge lite kontext kring vad du skriver. Jag förstår verkligen inte vad
  du frågar efter.

3) Lokal kotym för debianlistor är att inte CC:a folk om de inte bett 
  om det. Vet att det är annorlunda på andra listor...

Kanske punkt 2 är den punkt som är viktigast, och som en hel del borde
tänka på.

-- 
- Olof Johansson
- www:     http://www.stdlib.se/
- {mail,xmpp}: olof@ethup.se
- irc:     zibri on Freenode/OFTC/...
--

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: