[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: medlemmarOn Fri, 26 Nov 2010, Olof Johansson wrote:
1) Topposta inte.

Jag tycker att det kan finnas ett undantag här. Vi har två synskadade medlemmar på listan. Om någon toppostar i ett svar till dem för att underlätta för skärmläsare eller annat så ser jag det som en riktigt bra anledning.

I övrigt tycker jag att det ska vara benhårt på korrekt citering.

--
/brother
http://martin.bagge.nu
Bruce Schneier is the ideal man. Alice loves him; Bob fears him; Charlie wants to be him.


Reply to: