[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: medlemmarOn 2010-11-26 09:20 +0100, mattias wrote:
> och det ger jonas hedman rätt att skälla ut medlemmar?

Jag vet inte vem Jonas Hedman är eller vad han har gjort, men han har
väl rätt att skälla ut och du har väl rätt att ignorera likt vem som
helst. Om kritiken är saklig så kan det ju i och för sig vara värt 
att lyssna på.

-- 
- Olof Johansson
- www:     http://www.stdlib.se/
- {mail,xmpp}: olof@ethup.se
- irc:     zibri on Freenode/OFTC/...
--

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: