[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Toshiba Tecra M9, belysning på efter suspend?On Tue, 2008-08-05 at 18:15 +0200, fredrik@kyla.kiruna.se wrote:
> Jo, jag har sett den, men det verkar gälla nvidias binära modul, som  
> jag alltså inte kör.

Hoppsan, det missade jag.

> >
> > Om du bara installerat stable kan det vara värt ett försök att
> > uppgradera till testing.
> >
> Jag kör testing och har just gjort en uppgradering. Skall se om det  
> hjälpte - tror inte det kommit någon ny kärna.

2.6.26 dök precis upp i unstable.

Det här kan kanske hjälpa,
http://people.freedesktop.org/~hughsient/quirk/quirk-suspend-index.html

Du får alltså pröva dig fram och se om du kan hitta en "quirk" som
passar ditt system.

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 760BDD22

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: