[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SV: disten hammHej!

Mattias, detta är tredje gången du frågar om majordomo.

<http://thread.gmane.org/gmane.linux.debian.user.swedish/8881/focus=8881>
<http://thread.gmane.org/gmane.linux.debian.user.swedish/9498/focus=9498>
<http://thread.gmane.org/gmane.linux.debian.user.swedish/9870/focus=9870>

Rekommendationen är fortfarande densamma: Låt bli majordomo.

Anledningen till att majordomo inte finns i Debian finns att läsa om här:
<http://lists.debian.org/debian-security-announce/2000/msg00007.html>

Det var åtta år sedan. ;-)

Vänligen
/Martin Leben


mattias wrote:
ofan är dom så buggiga?


-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Martin Bagge / brother [mailto:martin@bagge.nu]
Skickat: den 5 augusti 2008 18:30
Till: debian-user-swedish@lists.debian.org
Ämne: Re: disten hamm


On Tue, 5 Aug 2008, mattias wrote:

vad i hela världen är hamm för debian utgåva
menar hittade majordomos om deb där

hamm == Debian 2.0, släpptes 24/7 1998.
jag skulle inte rekomendera varse sig att du installerar en deb från den
eller ens att du installerar majordomo överhuvudtaget. Det är en
inkarnation av Den Onde själv.

Lista på debians namngivning finns här:
http://en.wikipedia.org/wiki/Debian#Releases


Reply to: