[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Toshiba Tecra M9, belysning på efter suspend?On Tue, 2008-08-05 at 13:27 +0200, fredrik@kyla.kiruna.se wrote:
> Finns det någon på listan som liksom jag har installerat Debian  på en  
> ny Toshiba Tecra M9? Jag hittar inte så mycket information om den på  
> nätet.
> Problemet är att allt fungerar utom vänteläge (suspend-to-ram).  
> Maskinen vaknar som den skall men belysningen tänds inte, så den blir  
> oanvändbar till annat än ssh.
> Jag kör Xorgs fria nv-modul, inte Nvidias binära, men misstänker att  
> det inte har med saken att göra

Vet inte om du redan sett detta, men det verkar lovande:
http://touchdreams.blogspot.com/2008/05/enabling-suspend-and-hibernate-in.html

Om du bara installerat stable kan det vara värt ett försök att
uppgradera till testing.

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 760BDD22

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: