[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: disten hammofan är dom så buggiga?


-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Martin Bagge / brother [mailto:martin@bagge.nu]
Skickat: den 5 augusti 2008 18:30
Till: debian-user-swedish@lists.debian.org
Ämne: Re: disten hamm


On Tue, 5 Aug 2008, mattias wrote:

> vad i hela världen är hamm för debian utgåva
> menar hittade majordomos om deb där

hamm == Debian 2.0, släpptes 24/7 1998.
jag skulle inte rekomendera varse sig att du installerar en deb från den
eller ens att du installerar majordomo överhuvudtaget. Det är en
inkarnation av Den Onde själv.

Lista på debians namngivning finns här:
http://en.wikipedia.org/wiki/Debian#Releases

--
/brother
http://frakalendern.se
Bruce Schneier doesn't need full vulnerability disclosure because he already
knows.


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org


Reply to: