[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Toshiba bluetooth (Tidigare: Re: Toshiba Tecra M9, belysning på efter suspend?)Jag hittade en patch för att slå på blåtanden på Toshibalaptoppar.

http://linux.derkeiler.com/Mailing-Lists/Kernel/2008-06/msg10481.html

Tycks vara ett välkänt problem. Vill dock helst inte använda den utan få rfkill att funka för bpåde wlan och bluetooth. wlan-knappen verkar inte generera acpi-händelser. Tips?

/Fredrik
--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: