[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ISO-8859-1 -> UTF-8?lör 2006-12-16 klockan 12:49 +0100 skrev Vincent Lönngren:
> Vad är det för problem du har upplevt, då? Själv har jag inte upplevt
> några.

Nah, på själva maskinen är det inga men jag har en massa andra maskiner
som jag oftast leker på via ssh och dessa är i dagsläget ISO och kommer
nog så förbli en stund. Då blir det keff. Samma när jag flyttar filer
och har mig.

Då slutar det med att jag varje gång jag gör nånting ändrar teckentabell
i gnome-terminal/konsole/xterm till ISO och då känns det hela helt
värdelöst. =)

- Johan

Attachment: signature.asc
Description: Detta =?ISO-8859-1?Q?=E4r?= en digitalt signerad meddelandedel


Reply to: