[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ISO-8859-1 -> UTF-8?lördag 16 december 2006 13:16 skrev Johan Segernas:
> lör 2006-12-16 klockan 12:49 +0100 skrev Vincent Lönngren:
> > Vad är det för problem du har upplevt, då? Själv har jag inte upplevt
> > några.
>
> Nah, på själva maskinen är det inga men jag har en massa andra maskiner
> som jag oftast leker på via ssh och dessa är i dagsläget ISO och kommer
> nog så förbli en stund. Då blir det keff. Samma när jag flyttar filer
> och har mig.
>
> Då slutar det med att jag varje gång jag gör nånting ändrar teckentabell
> i gnome-terminal/konsole/xterm till ISO och då känns det hela helt
> värdelöst. =)
>
> - Johan

Hej Johan!

Du är inte ensam om att bli frustrerad på PRECIS det sätt du beskriver!

Jag har tills vidare slagit mig till ro och rekommenderar att intallera med 
ISO som sysdefault eftersom tiden inte tycks vara mogen för generell övergång 
till UTF annat än om man är en tillräcklig expert på saken och/eller 
accepterar att konvertera textfiler "motormanuellt" titt som tätt mellan 
olika datorsystem. Jag stöder i och för sig till 100 % en framtida universell 
övergång, men då måste nog alla vara med (inkusive MS)?! Se vidare 
http://www.mail-archive.com/debian-user-swedish@lists.debian.org/msg10118.html 
med mera i saken.

Jag tycker mig ha erfarit att det inte hindrar att många applikationer med 
databashanterare "inuti" använder UTF-8 för sin interna teckenrepresentation 
(exempel: Digikam, Textpattern, ...). Sådana applikationer är dock väl 
uttestade för riktig teckenvisning även på datorer som kör t.ex. ISO-8859 och 
användaren förblir omedveten om "problemet".

Tore

-- 
Tore Ericsson, Tväråmark  http://tores.seReply to: