[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Svenska manualsidor är skrivna i både ISO-8859-1 och UTF-8?Hej,

någon som vet hur det är tänkt att "man" ska kunna veta om en svensk manualsida använder ISO-8859-1 eller UTF-8 som teckenkodning och visa båda korrekt?

För mig visas svenska manualsidor skrivna i ISO-8859-1 korrekt på en terminal som använder UTF-8, och svenska manualsidor skrivna i UTF-8 visas nästan korrekt på en terminal som använder ISO-8859-1.

Kan det vara någon felaktig inställning hos mig?

Jag använder "LANG=sv_SE.UTF-8" respektive "LANG=sv_SE.ISO-8859-1".

Exempel på manualsidor:

ISO-8859-1 /usr/share/man/sv/man1/dpkg.1.gz
UTF-8      /usr/share/man/sv/man1/debsums.1.gz

MikaelReply to: