[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

ISO-8859-1 -> UTF-8?fre 2006-12-15 klockan 15:04 +0100 skrev Daniel Nylander:
> Som ni vet så har Ubuntu och Debian (från och med etch) valt att köra 
> UTF-8 som standard för nyinstallerade system.

Hur gör man en vettig övergång från ISO-8859-1 till UTF-8? Jag har
försökt inbilla mig att jag ska köra UTF-8 varje gång jag satt upp en ny
workstation, det slutar alltid med att jag blir galen och ändrar till
ISO till slut.

Är det bara psykiska spärrar som gör att jag bara inte KAN fatta att
UTF-8 är framtiden eller är det ett stort problem på riktigt? =)

/ Johan

Attachment: signature.asc
Description: Detta =?ISO-8859-1?Q?=E4r?= en digitalt signerad meddelandedel


Reply to: