[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Svenska manualsidor är skrivna i både ISO-8859-1 och UTF-8?Mikael Magnusson skrev:

Alla svenska manualsidor i shadow behöver även byggas om, vilket inte görs när man bygger paketet, och de behöver också kodas om till iso-8859-1.

Jag har översätt shadow-manualsidorna. Jag påpekade till utvecklaren (polsk kille, minns inte namnet) att det var problem i hans byggmiljö. De manualsidor som "kompilerades" var en blandning av utf-8 och iso8859-1, hur än man valde att koda översättningsfilen.

Som ni vet så har Ubuntu och Debian (från och med etch) valt att köra UTF-8 som standard för nyinstallerade system.

DanneReply to: