[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problem med mailserver (skicka mail)On Wed, May 31, 2006 at 04:42:37PM +0200, Marcus Better wrote:

> Går det inte att lägga till egna godkända rotcertifikat? Detta vore ju
> riktigt dåligt i så fall...
> 

Jo det gick det har jag för mig men jag labbade inte speciellt mkt med 
det alls då jag tröttnade :)


-- 
.oO laban@krakpot.net Oo.Reply to: