[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problem med mailserver (skicka mail)Lars Bjarby wrote:
> Har ett vagt minne av att bland annat Sony Ericssons telefoner kräver
> ett certifikat som är signerat av en "riktigt" CA (som då finns med
> som godkänd root-ca i tfnen).

Går det inte att lägga till egna godkända rotcertifikat? Detta vore ju
riktigt dåligt i så fall...

Min SonyEricsson K700i ger dock ett ordentligt felmeddelande när den tar
emot ett icke godkänt certifikat från IMAP-server (och vägrar ansluta).
Även serverns logg borde i detta fall ge ett mer begripligt felmeddelande.

Marcus
Reply to: