[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problem med mailserver (skicka mail)timebandit wrote:
> May 31 09:25:25 DZN imapd-ssl: couriertls: accept: error:14094410:SSL
> routines:SSL3_READ_BYTES:sslv3 alert handshake failure

Ser lite grann ut som om klienten kanske inte vet att den ska prata SSL,
utan kör okrypterat mot SSL-porten. Kan du kolla detta?

Marcus
Reply to: