[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problem med mailserver (skicka mail)On Wed, May 31, 2006 at 16:42 CEST, 
	 Marcus Better <marcus@better.se> wrote:
> Går det inte att lägga till egna godkända rotcertifikat? Detta vore ju
> riktigt dåligt i så fall...

Nej, det går inte. Jag har försökt på min K600i utan framgång. När jag
tankar in PEM-filen får jag tillbaks svaret att det inte är ett giltigt
certifikat (jag anänder cacert.org för alla mina certifikat så
root-certet är garanterat giltigt).

Lite OT förvisso, men det är ju uppenbarligen fler än jag som önskar få
läsa sin mail i mobilen nyttjandes IMAP-SSL.

mvh
-- 
+-----------------------------------------------------------+
| Johan Björklund <the@whero.net> http://whero.net/         |
|  PGP = 813B 014F C0FA B56C FA70  31DC 1C11 3A20 B02B C881 |
+-----------------------------------------------------------+
| Good old Dame Fortune. You can _depend_ on her.
| (The Truth)
+-------------------------------- ------ ----- ---- --- -- -Reply to: