[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Eject CD-rom problemRobert Larsson wrote:
> 
> 	chown root:cdrom /usr/bin/eject
> 	chmod 4750 /usr/bin/eject
> 
> ger dessa behörigheter:
> 
> -rwxr-x--- 1 root cdrom 15624 2005-09-20 02:06 /usr/bin/eject

Får rätta mig själv:

-rwsr-x--- 1 root cdrom 15624 2005-09-20 02:06 /usr/bin/eject

blir det såklart. Spot the difference...


Påminner om professorn som drog ett streck på svarta tavlan och sa

   "Här har vi en kopparstav... Nej förresten...".

Han tänkte i fem sekunder, suddade ut strecket, ritade ett precis
likadant och sa:

   "Här har vi en järnstav"

-- 
Robert
Reply to: