[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Eject CD-rom problemTack, det fungerar! Det vore förstås trevligt om det kunde lösas på
något annat sätt. Det finns en bugrapport om det för ejectpaketet, jag
borde kanske ha kollat där innan jag skrev hit.

tor 2005-12-22 klockan 21:02 +0100 skrev Robert Larsson:
> Vincent Lönngren wrote:
> 
> > Hej!
> > 
> > Jag läsa och skriva till min CD-romenhet (/dev/hdc), men kommandot eject
> > fungerar bara om jag är superuser. Det gäller audio CD som alltså inte
> > är mountade.
> > 
> > vincent@mkb-136-243-209-82:~$ ls -l /dev/hdc
> > brw-rw----  1 root cdrom 22, 0 2005-12-22 09:01 /dev/hdc
> > 
> > Användaren 'vincent' är med i gruppen 'cdrom'.
> > 
> > Vad är det för fel?
> 
> Från "man eject" :
> 
> You need appropriate privileges to access the device files. Running
>  as root  or  setuid  root  is  required  to  eject some devices
> e.g. SCSI devices).
> 
> Kan vara det som är problemet. Prova att (som root) köra
> 
> 	chmod u+s /usr/bin/eject
> 
> vilket alltså ger anropande användare root-behörighet för
> eject-kommandot.
> 
> Om det inte funkar sätter du tillbaka genom att byta ut
> plustecknet mot ett minus.
> 
> -- 
> Robert
> 
> 
> 
-- 
Vincent Lönngren <vincent.lonngren.759@student.lu.se>Reply to: