[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Eject CD-rom problemHej!

Jag läsa och skriva till min CD-romenhet (/dev/hdc), men kommandot eject
fungerar bara om jag är superuser. Det gäller audio CD som alltså inte
är mountade.

vincent@mkb-136-243-209-82:~$ ls -l /dev/hdc
brw-rw----  1 root cdrom 22, 0 2005-12-22 09:01 /dev/hdc

Användaren 'vincent' är med i gruppen 'cdrom'.

Vad är det för fel?
-- 
Vincent Lönngren <bice77@malmo2.net>Reply to: