[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Eject CD-rom problemVincent Lönngren wrote:
> Tack, det fungerar! Det vore förstås trevligt om det kunde lösas på
> något annat sätt. Det finns en bugrapport om det för ejectpaketet, jag
> borde kanske ha kollat där innan jag skrev hit.


Sant, det känns inte alltid bra med setuid. I det här
fallet kan du förstås begränsa användandet av eject
till gruppen cdrom som du redan utnyttjade:

	chown root:cdrom /usr/bin/eject
	chmod 4750 /usr/bin/eject

ger dessa behörigheter:

-rwxr-x--- 1 root cdrom 15624 2005-09-20 02:06 /usr/bin/eject

Har du för många illvilliga i gruppen cdrom får du väl skapa
gruppen ejectors eller nåt.

Fast bättre om de löser problemet via paketet, för såna
där inställningar som ovan sitter löst vid en upgrade...

God jul!

-- 
RobertReply to: