[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Eject CD-rom problemVincent Lönngren wrote:

> Hej!
> 
> Jag läsa och skriva till min CD-romenhet (/dev/hdc), men kommandot eject
> fungerar bara om jag är superuser. Det gäller audio CD som alltså inte
> är mountade.
> 
> vincent@mkb-136-243-209-82:~$ ls -l /dev/hdc
> brw-rw----  1 root cdrom 22, 0 2005-12-22 09:01 /dev/hdc
> 
> Användaren 'vincent' är med i gruppen 'cdrom'.
> 
> Vad är det för fel?

Från "man eject" :

You need appropriate privileges to access the device files. Running
 as root  or  setuid  root  is  required  to  eject some devices
e.g. SCSI devices).

Kan vara det som är problemet. Prova att (som root) köra

	chmod u+s /usr/bin/eject

vilket alltså ger anropande användare root-behörighet för
eject-kommandot.

Om det inte funkar sätter du tillbaka genom att byta ut
plustecknet mot ett minus.

-- 
Robert
Reply to: