[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: adduser på svenskaFredrik Jonson skrev:
>
> Ser ok ut här (ursäkta klippoklistraskadad indentering):
>
>
>   
Tack. Ser bra ut. Kan du kolla manualsidan också?
(leta gärna felaktigheter i översättningen)

Danne


begin:vcard
fn:Daniel Nylander
n:Nylander;Daniel
adr:;;;Stockholm;;;Sweden
email;internet:info@danielnylander.se
title:Senior IT Security Specialist (CISSP)
x-mozilla-html:FALSE
url:http://www.DanielNylander.se/
version:2.1
end:vcard

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature


Reply to: