[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemer med at starte programmer fra desktop i kde - och umounte floppy?Wednesday, 23 November 2005 18:18, Niels Larsen wrote:
> Jeg har sarge og kde 3.3.2.
> Det sker mange gånger, at når jag klikker på desktoppen, for at
> starte et program, som är linket där, börjer ikonen at stå och vippe,
> och efter några sekunder stopper det, och det händer inte mera.

Kontrollera att kommandot som körs när du klickar på ikonen ser vettigt 
ut (titta på egenskaperna för programikonen eller filtypsegenskaperna 
för filer).

Titta i slutet av ~/.xsession-errors när du upplever problemet för att 
se om det står något där som kan ge ledtrådar om vad som orsakar det.

Se också om det står något intressant i /var/log/syslog.

> Jag har haft något lignande problem, om jag har klikket  på floppy
> disk ikonen. Så öppner floppy direktoriet okay, men om jag då senare
> vill umounte det, får jag besked om, at "det är busy".

Se till så att inget program använder disketten. Det gäller även  
filhanteringsfönster och konsollfönster. Om det trots detta inte 
fungerar kan det vara famd (filförändringsövervakardaemonen) som 
spökar. Ta död på den med kill eller starta om den med:
/etc/init.d/fam restart

-- 
Alexander Nordström
http://lx.n3.net/
Skicka inte kopior på uppföljande meddelanden till mig;
jag prenumererar på debian-user-swedish.

Attachment: pgp7ZwFeGqb73.pgp
Description: PGP signature


Reply to: