[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemer med at starte programmer fra desktop i kde - och umounte floppy?Niels Larsen skrev:

> Det händer mycket ofta med kwrite och kate.
> Om jag då högraklikker, och välger "öppna med t.eks. kedit", så funker det 
> bra, iblandt.

Hmm, kanske har du ett trasigt minne i datorn?
Du bör kanske uppgradera ditt system om du inte har gjort det
apt-get update; apt-get dist-upgrade -u


> Jag har haft något lignande problem, om jag har klikket  på floppy disk 
> ikonen. Så öppner floppy direktoriet okay, men om jag då senare vill umounte 
> det, får jag besked om, at "det är busy".

Är den "busy" så används den någonstans.. det räcker med att en
användare/konsoll står i den (monterade) katalogen

Daniel

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature


Reply to: