[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: adduser på svenskaOn 2005-11-30 at 19:29, info@danielnylander.se wrote:
 
> Kan någon testa att installera paketet "adduser" 
> Min svenska översättning är med där men får inte åäö att fungera korrekt.

Ser ok ut här (ursäkta klippoklistraskadad indentering):

sweetums:~# adduser --help
   adduser [--home KATALOG] [--shell SKAL] [--no-create-home] [--uid ID]
 [--firstuid ID] [--lastuid ID] [--gecos GECOS] [--ingroup GRUPP | --gid
 ID]
 [--disabled-password] [--disabled-login] användare
   Lägg till en normal användare
 
 adduser --system [--home KATALOG] [--shell SKAL] [--no-create-home]
 [--uid ID]
 [--gecos GECOS] [--group | --ingroup GRUPP | --gid ID]
 [--disabled-password]
 [--disabled-login] användare
   Lägg till en systemanvändare
 
 adduser --group [--gid ID] grupp
 addgroup [--gid ID] grupp
   Lägg till användargrupp
 
 addgroup --system [--gid ID] grupp
   Lägg till en systemgrupp
 
 adduser användare grupp
   Lägg till en existerande användare till en existerande grupp
 
 Andra flaggor är [--quiet] [--force-badname] [--help] [--version]
 [--conf FIL].

sweetums:~# env     
 LANG=sv_SE
 LANGUAGE=sv_SE:sv:en_GB:en
 
sweetums:~# cat /etc/environment 
 LANGUAGE="sv_SE:sv:en_GB:en"
 LANG=sv_SE

sweetums:~# cat /etc/locale.gen 
 sv_SE ISO-8859-1

--
Fredrik JonsonReply to: