[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

adduser på svenskaHej alla,

Kan någon testa att installera paketet "adduser" (version 3.80 som kom
idag för unstable)
Min svenska översättning är med där men får inte åäö att fungera korrekt.
Har provat både UTF-8 och ISO-8859-1

Dannebegin:vcard
fn:Daniel Nylander
n:Nylander;Daniel
adr:;;;Stockholm;;;Sweden
email;internet:info@danielnylander.se
title:Senior IT Security Specialist (CISSP)
x-mozilla-html:FALSE
url:http://www.DanielNylander.se/
version:2.1
end:vcard

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature


Reply to: