[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GNOME och X-serverbyteHenrik Enberg wrote:
> I moderna versioner av Gnome blir det du har i Xmodmap överskrivet vid
> uppstart.  Man måste fippla med xkb om man vill ändra tangentbordet.

Hur modern då?

Jag kör 2.10 (unstable) och fick upp en fråga vid inloggning om jag
ville använda mina .Xmodmap-inställningar. (Även om jag tror att den
även varnade om något i samband med det). Hittils verkar det fungera bra.

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 760BDD22

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: