[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

GNOME och X-serverbyteHej!

Gnome i Sarge verkar blockera Ctrl+Alt+F# som normalt använda för att byta terminal/X-inloggning. Finns det något sätt att stänga av blockeringen? Hittar inget uppenbart i inställningsfönstren.

--
\\// Peter - http://www.softwolves.pp.se/Reply to: