[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GNOME och X-serverbytePelle Nilsson:

> Som andra har nämnt ligger felet kanske inte i Gnome. Prova först om
> Ctrl-Alt-F# funkar innan du loggat in (i gdm, xdm eller vad du
> använder).

Det gör det.

> Funkar det inte där ligger nog felet i X-konfigurationen. Om det
> slutar funka först när du loggar in så kanske felet ligger i
> ~/.Xmodmap.

Det är mycket möjligt. Jag har en egenhändigt hopknåpad Xmodmap. Jag
räknade med att det var Gnome som var boven i och med att det fungerade
när jag körde Gnome på Woody, men inte sedan jag uppgraderade till
Sarge...


Så här har jag definierat F-tangenterna:

keycode 0x43 = F1       F11
keycode 0x44 = F2       F12
keycode 0x45 = F3       F13
keycode 0x46 = F4       F14
keycode 0x47 = F5       F15
keycode 0x48 = F6       F16
keycode 0x49 = F7       F17
keycode 0x4A = F8       F18
keycode 0x4B = F9       F19
keycode 0x4C = F10       F20
keycode 0x5F = F11
keycode 0x60 = F12

Det fungerade fint förr. Är det något jag borde ändra?

-- 
\\// Peter - http://www.softwolves.pp.se/Reply to: