[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GNOME och X-serverbytePeter Karlsson <peter@softwolves.pp.se> writes:
> Gnome i Sarge verkar blockera Ctrl+Alt+F# som normalt använda för att byta 
> terminal/X-inloggning. Finns det något sätt att stänga av blockeringen? 
> Hittar inget uppenbart i inställningsfönstren.

Som andra har nämnt ligger felet kanske inte i Gnome. Prova först om
Ctrl-Alt-F# funkar innan du loggat in (i gdm, xdm eller vad du
använder). Funkar det inte där ligger nog felet i
X-konfigurationen. Om det slutar funka först när du loggar in så
kanske felet ligger i ~/.Xmodmap. Den filen är tydligen utdaterat, men
den används fortfarande om den finns, och ett fel i den filen var
orsaken till att jag hade exakt samma problem.

/PelleReply to: